> Carmen Sanz Abogados, servicios legales

Carmen Sanz tilbyr juridiske tenester innan desse felta:

 • Etablering av selskap: spesialfeltet vårt er rådgjeving til selskap med utanlandsk kapital som ynskjer å etablere seg i Spania.
 • Etablering av omsorgssenterer
 • Heilskapleg forretningsjuridisk rådgjeving: handelsrett, skatterett, arbeidsrett, kontraktforhandlingar, avtalar med handelsagentar, distributørar, osb.
  • Prosjektutvikling: i rettleiar kunden gjennom heile prosessen, frå å velje plassering, å finne lokale samarbeidspartnarar, til kontakt med forvaltinga og hjelp med administrative prosedyrar, val av leverandørar, osb.
  • Eigedomsutvikling: ajuridisk rådgjeving i samband med prosjekt innan bygging og rehabilitering, kjøp og sal av eigedom, leige og andre former for overføring av eigedom.
  • Internasjonal privatrett: vi tilbyr ekspertise innan juridiske saker som har ein internasjonal komponent: godkjenning og iverksetjing av utanlandske rettsavgjerder i Spania, internasjonal kontraktrett, kontraktar…
  • Prosessrett: framstilling og oppfølging gjennom alle instansar i juridiske prosessar.
  • Rådgjeving til internasjonale selskap innan verksemda deira i Spania og tilvising til høvelege samarbeidspartnarar i utlandet.
  • Foredragsverksemd om spansk-norske relasjonar og kvinner si rolle i næringslivet.

CARMEN SANZ ABOGADOS International Business Advisors

atencion en toda españa

velg språk

english

spansk

MADRID Serrano nº 1
4th floor
28001 Madrid
ALICANTE Avda. L´Aigüera
Ed.Anfiteatro A-5etasje 1 03501 Benidorm
Telefon: + 34 607421655
email: cs@carmensanz.com

XHTML y CSS válido